Er erhvervslivet digitalt med?

Som digital professionel kan man nogle gange bilde sig selv ind, at verden er mere digital, end den er. Jeg blev forleden udfordret på min grundantagelse om, at digital i dag er helt uomgængeligt i en dansk erhvervsmæssig kontekst. Det fik mig til at genbesøge de aktuelle tal og reflektere over tingenes tilstand.

 

Erhvervslivet er på nettet

100% af alle virksomheder opgjort af Danmarks Statistik har internetadgang til arbejdsbrug. De tæller desværre kun virksomheder med over 10 ansatte, men sammenholdt med at hele 97% af befolkningen har brugt internettet inden for de sidste 3 måneder, er det nok ufarligt at antage, at selv de små og enkeltmandsvirksomheder er godt med.

Hvis vi anskuer digital som kommunikation alene, hvad bruger virksomhederne så deres digitale adgang til? Ud over de uafværgelige e-mails, har næsten alle eget website, og flere end 2/3 bruger websitet til produktbeskrivelser, prislister og lignende information til brugerne. Flere end 2/3 har også en social media-tilstedeværelse, som primært bruges til PR og markedsføring, og i mindre udstrækning også til rekruttering. På social media-fronten drejer det sig især om Facebook, LinkedIn, og i væsentlig mindre omfang YouTube, Instagram og Twitter.

Mens store dele af erhvervslivet ikke selv vil drive den digitale udvikling frem, vil de blive brugere af ny digital teknologi, efterhånden som den bliver ”commoditized”.

Som bekendt er digital mere end blot kanaler til kommunikation i klassisk forstand. Digital er også den infrastruktur, vi anvender til at indsamle, opbevare og udveksle data. Desværre er det ikke opgjort, hvor mange virksomheder, der udveksler data med det offentlige, men det er nok ikke helt skævt at anslå, at vi er tæt på de 100%. Det er endog meget vanskeligt at indberette til det offentlige uden at bruge digital, også selvom man ikke anvender system til system-løsninger. Anden vital infrastruktur, fx hele den finansielle sektor, som vi alle er så afhængige af, har længe været digitaliseret. Der er derfor klart, at erhvervslivet er digitalt i den forstand.

 

Men er erhvervslivet digitalt med?

Ser vi bort fra dataudveksling med det offentlige, med finanssektoren og andre lignende sektorer og services, der allerede er digitaliseret, er det danske erhvervsliv dog generelt set ikke helt så godt med. Kun cirka halvdelen af de opgjorte virksomheder anvender fx cloudbaserede løsninger, især kontor-pakker, fillagring og regnskabssystemer mv.

Når det kommer til det lidt frækkere teknologi som fx supply chain management systemer, overvågning, kunstig intelligens eller lignende machine learning, ser tallene absolut ikke imponerende ud. Det afspejler formentlig det store antal små og mellemstore virksomheder, som ikke har det store behov for den slags digital teknologi. Sjovt nok skiller brugen af sensorer sig ud. En tredjedel af virksomhederne anvender sensorer, der er koblet til internettet. Det er muligt, at det drejer sig om alarmsystemer.

Vi vil se hvordan digital forener mennesker, processer og udstyr til løsninger, der er til gavn for os alle.

Digital er et moving target. Mens store dele af erhvervslivet ikke selv vil drive den digitale udvikling frem, vil de blive brugere af ny digital teknologi, efterhånden som den bliver ”commoditized”. Vi vil over de kommende år se flere løsninger, der automatisk indsamler, analyserer og reagerer på data, mere eller mindre real time. Vi vil opleve, at sådanne teknologier vil blive indlejret i løsninger, som vi alle bruger uden at tænke synderligt over, at de er digitale. Ligesom vi bruger e-mail eller indberetninger i dag. Vi vil se hvordan digital forener mennesker, processer og udstyr til løsninger, der er til gavn for os alle. Fx inden for health tech hvor data opsamles live, processeres automatisk og medfører forbedret behandling af patienten. Eller når vores byggerier bliver vedligeholdt på basis af data, fremfor på basis af at de ser slidt ud. Vi vil ikke tænke på det som digitale løsninger, selvom digital er den infrastruktur, der gør det muligt. Ligesom de færreste aktivt spekulerer over, hvordan Google frembringer den smarteste rute, eller hvordan ens fitness tracker ved, hvor man ligger i forhold til andre af samme køn og alder.

Digital er en bred betegnelse, som dækker over blandt andet websites, e-mails, streaming tjenester, cloud baserede løsninger og smart teknologi. Digital gør det muligt for os at transmittere indhold, dvs data af forskellig slags; en til en, en til flere, flere til flere og flere til en. Der er en enorm spredning på, hvordan erhvervslivet bruger digital. Men i en eller anden form er digital uomgængelig i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *